03.02.2009

TERA 2
Druga konferencija o poljoprivredi, obnovljivim izvorima energije i turizmu.

Tijekom lipnja biti ??e organizirana druga konferencija o poljoprivredi, obnovljivim izvorima energije i turizmu pod nazivom TERA 2

Nove vijesti uskoro
 • izbor vrhunskih zemlji?¡nih lokacija
 • rje?¡avanje vlasni??ko-pravnih odnosa
 • pripremanje idejnih rje?¡enja projekata
 • izrada glavnih projekata
 • izrada izvedbenih projekata
 • savjetodavne usluge
 • vo?‘enje gradnje
 • opremanje objekata
 • nadzor nad gradnjom
 • upravljanje i iznajmljivanje objekata
Op?¡irnije o uslugama
Naru??itelji na?¡ih usluga su renomirani trgova??ki lanci kao ?¡to su:

 • KAUFLAND
 • INTERSPAR
 • LIDL
 • MID BAU
 • MERCATOR
 • BAUMAX
 • OBI
cartier love bracelet replica, christian louboutin replica, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica, cartier love ring replica, hermes bracelet replica, christian louboutin replica, van cleef and arpels replica, red bottoms replica, cartier love bracelet replica